کابل فاکسکان آیفون

آیا قابلیت آیتونز دارد :

  • بله ، اما امروزه بعلت تحریمات موقتا برنامه آیتونز غیر فعال است .

سرعت شارژ چگونه است ؟

  • این کابل چون اصلی می باشد باید کلگی آیفون اصلی هم در کنارش یاشد .
  • سرعت دیتا و داده استاندارد می باشد .

    110,000 70,000تومان

    50 در انبار