کابل ۳ به ۳ صدا و تصویر

کابل ۳ به ۳ تصویر و صدا

کابل تبدیل صدا و تصویر ۳ به ۳ تلویزیون

یکی از ضروری ترین محصول جانبی تلویزیون و انواع گیرنده ها کابل فیش سه به سه صدا و تصویر

فیش سه به سه صدا و تصویر وظیفه انتقال انواع دیتا از دستگاه هایی مانند : ویدئو ، گیرنده دیجیتال و امثال این را

به پخش کننده مانند تلویزیون را بر عهده دارد .


    35,000 29,000تومان

    10 در انبار