اهداف ما

هدف از راه اندازی فروشگاه آدنیس

رفاه حال کلیه افرادی می باشد که قصد خریدمحصولات

جانبی موبایل را به صورت عمده وتک با مناسب ترین قیمت

در کشور را دارند

مناسب برای فروشندگان مجاز و دست فروشان محترم